english

תכנית הכשרה להנחיית הורים, מורים ובני נוער

מטרת הקורס

הקורס להכשרת מנחים להנחיית סדנאות לייף סנטר באורך 20 מפגשים בני ארבע שעות אקדמיות, לפי פירוט הנושאים הבא. מטרת הקורס היא הקניית התכנים להעברת ארבעת הסדנאות, "איך לדבר כך שהילדים יקשיבו",  "אחים ללא יריבות",  "איך לדבר כך שהילדים ילמדו",  "תקשיב לי!" הסדנאות הבסיסיות נכתבו ע"י אדל פייבר ואליין מייזליש, תלמידות של פרופ' חיים גינות, והותאמו לישראל ע"י שושנה הימן ואילנה סטרובינסקי. הגישה של הסדנאות מבוססת על תובנות בצרכים ההתפתחותיים של הילדים, ובחשיבות ההיקשרות וביכולתה לתת מענה אמיתי לצרכים אלה. הקורס מיועד לאנשי מקצוע שמנחים הורים. 

קבלת תעודת מנחה של לייף סנטר תחייב עבודה מעשית והגשת עבודה בכתב.  

אוכלוסיית היעד:   אנשי חינוך, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים ואנשי מקצוע אחרים המטפלים במשפחות ובילדים.

מפגש 1
.    כלים מעשיים לבניית קשר איתן ויציב בין הורה וילד

"איך לדבר כך שהילדים יקשיבו" 

 עזרה לילדים להתמודד עם רגשותיהם.

במפגש הראשון המשתתפים מקבלים את הבסיס לשפה שמפתחת ומעמיקה את הקשר הורה – ילד, ותורמת לשמירת ההיקשרות לאורך השנים. הם בודקים אילו תגובות מזיקות לקשר, ורוכשים ומתרגלים מיומנויות המחזקות את הקשר הורה – ילד. הם לומדים שאפשר להגביל ולכוון את התנהגותו של הילד ובו זמנית לקבל את עוצמת רגשותיו. מיומנויות אלו מאפשרות להורים לעזור לילדיהם להכיר את המציאות הפנימית שלהם וכדי להתמודד עם המציאות החיצונית.

מפגש 2: המשך ל"איך לדבר כך שהילדים יקשיבו"
 השגת שיתוף פעולה

במפגש זה אנו דנים בתגובותיהם של הילדים לשיטות השכיחות שנועדו 'לשכנעם לשתף פעולה'. שיטות אלה פוגעות בקשר הורה – ילד מכיוון שהן גורמות לילדים להרגיש השפלה, כעס ורצון לעשות "דווקא". המשתתפים מקבלים ומתרגלים חמש מיומנויות המעוררות בילדים את הרצון לשתף פעולה בבית ומחזקות את הקשר הורה – ילד.

מפגש 3: המשך ל"איך לדבר כך שהילדים יקשיבו"

חלופות לענישה.

במפגש השלישי אנו בודקים את יעילות הענישה כאמצעי להנהגת משמעת. המשתתפים מקבלים שש חלופות לענישה המאפשרות להורים להביע את רצונותיהם או ציפיותיהם ובו זמנית לעורר בילדיהם את הרצון לקבלת אחריות על התנהגותם. בסדנא ההורים מתרגלים גישת פתרון בעיות על מנת ליישמה בבית עם הילדים. בגישה זו ההורה יושב עם ילדו כדי להעלות בעיות החוזרות על עצמן ולדון יחד בפתרונות המתאימים לשניהם. הילדים מפתחים חשיבה יצירתית וחיובית ויכולת הקשבה לרעיונות של אחרים. בנוסף, הילדים וההורים לומדים שאין "דרך אחת" לפתור בעיות; יש אנשים שונים עם דעות שונות שיחד יכולים לחשוב ולמצוא את הדרך המתאימה לכולם.

מפגש 4: המשך ל"איך לדבר כך שהילדים יקשיבו"

צמיחת העצמאות ואחריות.

במפגש זה אנו דנים בדרך בה ילדים מפתחים אישיות ייחודית ואחראית, באופן שיהיו מסוגלים בבוא העת לתפקד באורח עצמאי. עצמאות היא תוצאה ישירה של בגרות אמיתית בה הילד יכול להכיר בתחושותיו המעורבות, להביע את רגשותיו ודעותיו בצורה בוגרת, להתחשב בדעותיהם של אחרים ולשמור על ערכיו מול החברה. ההורים רוכשים ומתרגלים שש מיומנויות המסייעות לילדים לגלות את יכולותיהם, תחושותיהם, שיקוליהם ועוצמתם. מיומנויות אלו מאפשרות להורים להישאר כמקור ההכוונה של ילדיהם ולהוות חלק משמעותי בתהליך התבגרותם.

מפגש 5: המשך ל"איך לדבר כך שהילדים יקשיבו"

שבח שמזיק ושבח שבונה

במפגש זה אנו דנים על משמעות הדימוי העצמי והשפעת הדימוי העצמי על הדעות, ההחלטות, ההישגים וההצלחות של האדם. בידם של ההורים הכוח לעזור לילדיהם לפתח דימוי עצמי המוביל אותם להתקדם בחיים בתחושת ביטחון ושלמות עם עצמם. אמנם כל הכלים שההורים רוכשים במהלך הסדנא תורמים לפיתוח דימוי עצמי אמיתי, אך במפגש זה אנו מתמקדים בנושא. התרגילים במפגש מאפשרים להורים לראות את הילדים באור חיובי והאמין בהם.     

מפגש 6: המשך ל"איך לדבר כך שהילדים יקשיבו"

שחרור מתוויות

במפגש זה אנו דנים בהשפעת המחשבות של אחרים על התנהגות הילד, נבואה המגשימה את עצמה. המשתתפים יבינו כיצד התוויות מצמצמות את האפשרויות להתנהגות הילד לתווית עצמה בלבד. המשתתפים לומדים ששה עקרונות המאפשרים להם להימנע מלהדביק לילדים תוויות ולסייע לילדיהם להשתחרר מתוויות שכבר הודבקו. אם פעם חשבנו שצריך להאיר בפני הילד את התכונה השלילית על מנת שיוכל לתקן, כיום אנו יודעים שהדרך לשיפור היא הדגשת הצדדים החיוביים בעיניו והטמעת היכולת להאמיןשהוא מסוגל לבחור בהתנהגות החיובית.

מפגש 7: "אחים ללא יריבות" : כלים מעשיים לבניית קשר של כבוד והקשבה בין אחים

לעזור לילדים להתמודד עם רגשותיהם אחד כלפי השני

במפגש זה ניתנת להורים הזדמנות להרגיש ולהבין את עוצמת רגשי הכעס והקנאה שאחים מרגישים אחד כלפי השני. אנו בודקים את התגובות הרגילות של הורים לתלונות של אחים אחד כלפי השני ומה קורה כאשר דוחים או מתעלמים מרגשותיהם. ההורים מקבלים ארבע מיומנויות המאפשרות להם לעזור לילדים להביע את רגשותיהם השליליים בפני אחיהם מבלי לפגוע זה בזה.

לראות את המיוחד שבכל ילד וילד.

מפגש 8: בעבר חשבו שהשוואות בין ילדים מעודדת אותם להשתפר. היום אנו יודעים שהשוואות מעוררות קנאה, חוסר אכפתיות, שנאה ורצון לעשות ההיפך. המשתתפים לומדים כיצד אחים מרגישים כאשר מתייחסים אליהם בצורה שווה. ההורים רוכשים מיומנויות המאפשרות להם להתייחס לכל ילד בצורה ייחודית ובלתי שווה.

מפגש 9: "אחים ללא יריבות" 

לתת לכל ילד מרחב להגשים את עצמו. 

במפגש זה אנו דנים בסיבות לכך שאחים מציבים אחד את השני או את עצמם בתפקידים שונים. המשתתפים מצליחים להבין את ההשפעה העצומה של תפקידים אלה על יחסיהם אחד עם השני. הם מקבלים מיומנויות המונעות מהילדים להינעל בתפקידים צרים ולשחררם מתפקיד שהם כבר נעולים בו, כדי שיוכלו להגשים את עצמם.

מפגש 10: לאפשר לילדים ליישב את הסכסוכים בינם לבין עצמם.

בודקים את האסטרטגיות בלתי יעילות לפתרון סכסוכים בין הילדים. המשתתפים מקבלים כללים ברורים מתי ואיך להתערב בסכסוכים בין הילדים ומתי לא. מתרגלים מיומנויות המאפשרות להורים לעזור לאחים להביע את רגשי הכעס אחד כלפי השני, למקד את הבעיה, לחשוב על פתרונות אפשריים ולהגיע למסקנות משותפות. בעזרת המיומנויות הללו הילדים מפנימים דרך יעילה ליישב אי הסכמות בין אנשים

מפגש 11:    "אחים ללא יריבות"
 פתרון בעיות.

לעתים ישנם קונפליקטים מסובכים בין הילדים שקשה לפותרם. במפגש זה המשתתפים מתרגלים דרך ברורה הכוללת עשרה צעדים המאפשרים להורים לשבת עם הילדים ולעזור להם לסלול את הדרך ליישוב הקונפליקט. דרך זו מהווה מודל לכל קבוצת אנשים לערוך "סיעור מוחין" כדי להעלות רעיונות יצירתיים לפתרון בעיות.

 יצירת אווירה חיובית בבית.
 
מפגש 12: "החיים והמוות ביד הלשון". ההתייחסות שלנו למצבי היומיום יכולה ליצור אווירה שלילית ומתוחה או חיובית והרמונית. המשתתפים מתרגלים מיומנויות הנלמדות במהלך הסדנא בסיטואציות של הילדים העולות ביומיום.

מפגש 13: הנחיית מורים

"איך לדבר כך שהילדים ילמדו": כלים למורים העוזרים להם להבין את רגשות התלמידים והשפעתם על יכולתם ללמוד, תקשורת המזמינה שיתוף פעולה, המלכודת לענישה וחלופות לענישה המפתחות משמעת עצמית אמיתית, המשמעות של שבח וביקורת, ושחרור התלמידים מסטיגמות. ההשתלמות למורים מבוססת על הסדנא להורים, ומקנה למורים את היכולת להתאים את הכלים בכיתה. המשתתפים יבינו איך להעביר את הכלים לקבוצות מורים.

מפגש 14: הנחיית בני נוער

"תקשיב לי!": הילדים והמתבגרים יכולים להפיק תועלת מלמידה על ההשפעה של דיבורם. במפגש זה, המנחים רוכשים תוכנית שהם יכולים להעביר לבני נוער המאפשרת להם לדבר בכבוד להוריהם, מוריהם, ובינם לבין עצמם. יישום כלים אלו עוזרים להם לחשוב לפני שהם מגיבים באימפולסיביות.

מפגש 15: הנחיית בני נוער
המשך

מפגש 16: הנחייה מעשית

כל משתתף יעביר חלק מסדנא בן 15 דקות. לאחר ההעברה ננתח ונדון בהנחיה של המשתתף.

מפגש 17:   הנחייה מעשית

כל משתתף יעביר חלק מסדנא בן 15 דקות. לאחר ההעברה ננתח ונדון בהנחיה של המשתתף.

מפגש 18: הנחיה מעשית

כל משתתף יעביר חלק מסדנא בן 15 דקות. לאחר ההעברה ננתח ונדון בהנחיה של המשתתף.

מפגש 19: הנחיה מעשית

המשך למפגש 18. המשתתפים ממשיכים להעביר חלקים של הסדנאות כדי לדון על הנחייתם.

מפגש 20: סיום

תרגילים קבוצתיים לסיום, משוב, חלוקת התעודות וחלוקת ערכות החומרים להעברת הסדנאות.

המשתתפים שיסיימו בהצלחה את הקורס יוכלו להנחות את ארבעת הסדנאות: שתיים להורים, סדנא אחת למורים וסדנא אחת למתבגרים. בנוסף, בוגרי הקורס יכולים לקבל תמיכה מצוות 'לייף סנטר', הכולל מפגשי השתלמות במהלך השנה, עזרה בארגון סדנאות, ושימוש באתר 'לייף סנטר' ככלי לימוד, תמיכה, וקידום אישי. לפי הצרכים המשתנים, ייתכנו הצעות למנחים המובילים, להנחיית סדנאות מטעם המרכז.
______________________________________________________________________

 

חזרה ל'קורסים' עמוד ראשי  קורסים סדנאות והרצאות להורים

הכשרת מנחים לייף סנטר

הכשרת מנחים לייף סנטר