english
חפש לפי גיל: חפש מאמרים המכילים את המילה\מילים:

 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  הבא >>
האמא הפולניה הקטנה / שושנה הימן
מעולם לא שמעתי את הביטוי "אמא פולניה" לפני עלייתי ארצה. דומה שהביטוי ייחודי לעמנו.
פורים: זינוק לתוך משחק ושמחה! /שושנה הימן
פורים הוא חג של משחק לילדים! הילדים יכולים לצאת מתוך עצמם ולחצות את הגבולות של מה שהם! לבישת תחפושת נותנת להם את ההזדמנות להיות משוחררים מהמגבלות של העולם האמיתי ולחקור את עולם הדמיוני.
שלושה פתרונות לסוגיית שיעורי הבית / שושנה הימן
מי אוהב לעשות שיעורי בית? שיעורי הבית מרחיקים אותנו מהפעילויות שאנו אוהבים לעסוק בהן. הם גורמים לנו לשבת כשאנחנו רוצים לנוע; הם גורמים לנו לעבוד, בעת שאנו רוצים לנוח. קשה למדי גם לנו המבוגרים להתרכז בעבודות הבית, לא כל שכן לילדים.
"מה שההורים שלי לא יודעים לא יכול לפגוע בי" / שושנה הימן
"מה שההורים שלי לא יודעים לא יכול לפגוע בי" / שושנה הימן אנו תופסים ילדים בהסתרת האמת כבר מגיל צעיר מאוד. זו יכולה להיות ילדה שזה עתה קישקשה בטושים על הקיר, שאומרת, "לא," כשאת שואלת אם היא עשתה את זה; או ילד שמצביע על אחיו ואומר, "הוא עשה את זה!" כששואלים אותו אם הוא שפך את המיץ על המפה
אסטרטגיות היקשרות בבית הספר
שושנה הימן אחד הסיפורים שד"ר ניופלד מספר כדי להדגים כיצד הפרדיגמה שלו מתעוררת לחיים נסב על אחד מתלמידיו, מנהל בית-ספר במחוז בריטיש קולומביה, בקנדה. היה זה בית-ספר בעייתי, שהגיע למקום השלישי מהסוף ברשימת בתי-הספר במחוז. מדוכא ונואש, המנהל העלה עם סגל מוריו תוכנית שכללה ארבע נקודות פשוטות הנקודה הראשונה היתה שיש לוודא שכל תלמיד ותלמיד יתקבל בבוקר בחמימות על-ידי מורה לפני תחילת הלימודים
מאמרים