english
הרין ולידה 0-2 2-6 6-12 12-18
 
שאלה: בן 3 פוגע באחיו התינוק  יש לי שני בנים, בני 3 ו10 חדשים. אם אני לא משגיחה עליהם, הגדול פוגע בתינוק. לפעמים אני לא מספיקה להגיע בזמן, והפגיעה ממש קשה (מרים אותו וזורק על הריצפה, למ ... >>
.
מטרת לייף סנטר היא להעניק לכם את ההזדמנות לבנות קשרים איתנים ועמוקים עם ילדיכם ותלמידיכם, קשרים שישפיעו על אווירת ביתכם וכיתתכם וישפיעו באופן חיובי על מכלול החוויה החינוכית.  על מנת לראות כיצד נוכל לסייע לכם לממש את הפוטנציאל שלכם כהורים ומחנכים, שתוכלו לסייע לילדיכם לממש את הפוטנציאל האנושי הטמון בהם לחצו כאן כדי ללמוד על הקורסים שלנו להורים ולאנשי מקצוע.

facebook לוח אירועים
חנות לייף סנטר לוח אירועים